Dostupni kursevi

  • Predavač: Luica Radivojević
  • Predavač: Marija Dajić
  • Predavač: Luica Radivojević

Zamislite da možete da promenite način na koji posmatrate svoj život. Zamislite da postoje tehnike i alati koji vam mogu pomoći da ostvarite svoje ciljeve, oslobodite se stega i pogrešnih uverenja. Upravo nam sve ovo pruža NLP metodologija.

Iza svega što radimo, stoji priča. Jasno je da bi svako od nas želeo da to bude i dobra priča. Trening koji je pred vama stavlja snagu pričanja priča u funkciju pokretanja publike na akciju.

Talentovani zaposleni imaju potrebue za izvrsnim menadžerima. Talentovani zaposleni može da odluči da prihvati posao u kompaniji zbog harizmatičnog lidera, dobrih beneficija ili kvalitetnog programa obuke, ali koliko će dugo taj zaposleni ostati i koliko će biti produktivan dok je tu, u najvećoj meri zavisi od njegovog odnosa sa osobom koja mu je direktno nadređena.
  • Predavač: Luica Radivojević

Put samootkrivanja je konstantan i uzbudljiv put na kom se otkrivaju mnogi aspekti naše ličnosti, uključujući naše snage, sposobnosti, atribute kao i psihološke potrebe. Jedan od takvih puteva samootkrića je put PCM-a.

Jedna od ključnih veština svakog menadžera je sposobnost da se razumeju potrebe i izgrade kvalitetni odnosi sa različitim učesnicima u poslovnom procesu.
  • Predavač: Josip Bošnjaković
  • Predavač: Borko Kikić

Čestitamo! Upravo ste unapređeni na poziciju menadžera ili je Vaš razvojni plan da postanete menadžer. Ovo unapređenje je rezultat Vašeg prethodnog uspeha i činjenice da je Vaš potencijal prepoznat.

Imajući u vidu da HR ima stratešku ulogu u biznisu, jedan od načina da doprinese održivom uspehu poslovanja jeste kroz odabir najboljih ljudi koji će u kompaniji raditi i voditi je.
  • Predavač: Josip Bošnjaković
  • Predavač: Borko Kikić
  • Predavač: Luica Radivojević
Onaj koji u svim pregovorima dobija DA! Najvažnija stvar u bilo kojoj vrsti odnosa jeste komunikacija. Kada se bavimo poslom koji podrazumeva kontakt sa različitim ljudima dešava se da pravimo greške u komunikaciji i ne postižemo efekat koji smo želeli. Najvažnija stvar u bilo kojoj vrsti odnosa jeste komunikacija. Kada se bavimo poslom koji podrazumeva kontakt sa različitim ljudima …
Pravi odabir kandidata je osnovni uslov da biste kasnije nastavili da radite na njegovom razvoju i od njega napravili produktivnog i zadovoljnog zaposlenog. Očigledno je da dobro isplanirana selekcija kandidata predstavlja polovinu odrađenog posla. Kome je trening namenjen? Ukoliko se bavite regrutacijom i selekcijom, upitnik za procenu ličnosti i testovi sposobnosti predstavljaju moćne alate…