Dostupni kursevi

  • Predavač: Marija Dajić
  • Predavač: Luica Radivojević
  • Predavač: Peđa Jovanović
  • Predavač: Luica Radivojević
Pravi odabir kandidata je osnovni uslov da biste kasnije nastavili da radite na njegovom razvoju i od njega napravili produktivnog i zadovoljnog zaposlenog. Očigledno je da dobro isplanirana selekcija kandidata predstavlja polovinu odrađenog posla. Kome je trening namenjen? Ukoliko se bavite regrutacijom i selekcijom, upitnik za procenu ličnosti i testovi sposobnosti predstavljaju moćne alate…